Hjem

Oppdatert 4. desember 2023

Om barnet

mens jeg fremdeles lever ...

Velkommen til

www.barndommen.no

Kjære Leser


Det skulle gå mange år før jeg forstod hva terapeuten min mente da hun sa at vi er født fysisk, men ikke psykisk.


For å finne ut hvem vi ble født til å være, må vi følelsesmessig løsrive oss fra våre traumatiserte foreldre.


Bare slik kan vi bli modne mennesker. Bevisste mennesker som forstår at vi selv har ansvar for vårt eget liv.


Først da kan vi forstå at det er kjærligheten i barnet inni oss, som forener oss.


Kjærlighet gjør oss menneskelige. Kjærligheten forener menneskeligheten.



Som i det store

så også i det lille


Det som skjer i Midtøsten kan sammenlignes med det som skjedde her hos oss 22. juli:


Hat, sinne, aggresjon

gjennom

generasjoner


ubevvisst fortrengt

i en liten barnekropp


Ingen kommunikasjon

ingen forståelse


Ingenting som kunne skape

og utvikle


den

guddommelige gnisten


kjærlighet og fred

i det lille mennesket



Han viste oss

«som i det lille

så også i det store»


Han viste oss

at barn som


ikke blir elsket


skaper lidelse

i verden


Men vi ville ikke forstå

vi ville ikke lære


NÅ lever vi alle

konsekvensene ...


Så enkelt

og så umulig

for


´Hodemennesker´ er de

uten hjerte


uten barmhjertighet

uten følsomhet


med

mennesker og barn

som lider


også

i vårt eget land



(November 2023)




Vi er blinde for vår egen barndomsSmerte og overlevelse - og vil ennå ikke vite at vi måtte gi opp den emosjonelle forbindelsen med oss selv.


Vi alle har vi vært barn, derfor er det ingens skyld. Men ansvar har vi som krever vilje til å skape en levelig verden - for alle


Sammen må vi be om mot til åpne øynene ...


Den ensomme

lille gutten



de andre


Uten håp

uten kontakt

og uten et hjem


i seg selv


forble han


ingen


Dagen kom


og med sin

(ubevisste) forakt

raseri


og

brennende

oppdemte

hat


--


77 hvite kors



(2010)




September 2023

I Oslo planlegges et nytt minnesmerke etter 22. juli med en foreløpig økonomisk ramme på 65 millioner.


Penger vi kan bruke på forebyggende arbeid, - og for en gang å kunne begynne å forstå hvorfor.




«Alt er mulig for den som tror»


Mark 9 : 23



---




«Det er troen som har fått menneskene til

å utrette store ting».

- Bruce Barton



Fra svensk har jeg oversatt en hundre år gammel bok: «Hva kan et nåtidsmenneske tro?». Forfatteren var en amerikansk forretningsmann - og med denne boken treffer han tidsånden ...


Boken begynner med et brev fra en mann som ville ha svar på fem spørsmål:


1.  Skulle det være bedre eller verre for verden om den kunne avskaffe all religion?


2.  Har kirken gjort mer skade enn nytte?


3.  Hvilken er den beste av de nå bestående religioner?


4.  Hvilke få, enkle ting, om ens noen, kan en forretningsmann tro på?


5.  Om det kommer til og finnes en ´fremtidens tro´, hvordan kommer den til å være?



-----




«Tidlig barndom regnes

som den mest kritiske og sårbare peroiden

i et menneskes liv, spesielt de første

tusen dagene, fra unnfangelsen fram til

to års alder. Det er en periode der plastisiteten er stor, og grunnlaget for optimal helse, vekst og utvikling legges» (Kassotaki et al., 2021).

 

Under 22. juli har jeg lagt til et essay av Nils Eide-Midtsand om konsekvensene, når vi ikke vil vite ...


For det finnes kunnskap om;




BARNDOMMEN



dette utfordrende begrepet

«barn»



denne

åndelig størrelse


en dimensjon

i våre liv


som vi forstår

så lite av


Tiden for

å bygge en solid

livets grunnmur


og tiden

våre symbiotiske behov

skal og dekkes


for å kunne stå støtt i seg selv

er


den viktigste tiden

i et (menneske)


barns liv



Tiden når

mennesket


skal bli tryggog menneskelig

og bygge


sin identitet vilje


for derav å kunne

ta ansvar




Men

kunnskap om


mennesket

og vår

menneskelige psyke


er liten


for de som tror de vet

vet lite


om seg selv


Derfor fortsetter

´produksjonen´

av


traumatiserte kopier

som får barn




og små mennesker

som vokser opp


uten moderlighet


er uten

kjærlighet


til seg selv


og er ikke i stand

til


å elske andre



--



«Ekspertene»

er kopier

uten innsikt

om


barnet i sin egen

psykotraumebiografi




Lørdag 13. mai 2023



Kunstig intelligens

har enkel tilgang


til menneskenes

ubevisste sinn



-----



Onsdag 12. april 2023



Vi har brukt opp vår andel

av jordens ressurser


og vi utgjør kun

o.oo7 prosent av

verdens befokning!



«Skal det beste i oss vinne frem

krever det aktiv handling:

ved å ta til motmæle mot

nedbrytende tale»


sa Kong Harald i sin nyttårstale 2019



Det er tid for at vi alle tar

til motmæle mot samfunnets

nedbrytende krefter


Det er alles ansvar

å redusere sitt

eget forbruk


Et overforbruk som

forringer livsvilkårene

for andre

(men snart også for oss selv ... )



Moder jord


Oljeutvinning må stoppes

Tiden for økonomisk vekst


er forbi


Vi må få innsikt om


å oppleve


at vi mennesker er

en del av naturen


som er i ferd med å forsvinne

rundt oss



Verden blir et bedre sted

for alle


når vi begynner å forstå


blir bevisste

hvem vi er


hvorfor vi lever


og


hvordan det har kunnet gå


så langt



---



Jeg har tatt

tilbake  

det Levende

 

KJÆRLIGHETEN

til meg selv

 

som ble

forsøkt drept

 

da jeg vokste opp

 


---

 


Kjære Leser


Kjærligheten må vi hente fram


Født uten skyld

med


kjærlighet


og vi kan

bare forståes


på bakgrunn

av


vår egen

historie

 

på bakgrunn

av


vår barn-dom

 

Født med

lys og kjærlighet


er vi - mennesket -

det sterkeste uttrykk for

Guds skaperverk


Kjærligheten må vi hente fram




Barndommen


en liten del

av livet


tror vi


Men denne korte tiden

lagres


forblir værende


i cellene

'på innsiden'



Det får fatale

følger



22. juli

var en mulighet til

ny innsikt


Fremdeles


holder vi våre

øynene og ører

lukket for


sammenheng



---



Det var det lille mennesket inni meg

som formet meg. Det var det hun ubevisst hadde opplevd, som formet meg. Jeg følte meg alltid utenfor – som i en hinne – med teflon i hjernen og vondt i hodet og vondt i magen


Jeg ble grenseløs og dømmende

og da mine barn ble gamle nok

til å vekke følelser; en eksplosiv mor!

 

Jeg takker deg, Kjære bevisste Leser, for at du er inne på barndommen.no.


Takk for at du leser diktene mine


Takk for at du lar deg berøre og takk for din vilje til å ta ditt ansvar …


ALT begynner med oss selv




Elsk meg

og

klem meg


Vis meg søppelbøtten


Da kan jeg

selv


når jeg blir stor



Grunnleggende ferdigheter

2021


diktet med det

universelle budskap




Mor med barn ved vindu av Kai Fjell (1932-1989) henger foran meg her jeg sitter og skriver. Mor i blått skjørt med et barn på fanget og venstre hånd over barnets ben.

Det traff noe i meg og jeg måtte kjøpe det


Nå treffer det ikke lenger. Føles bare godt og det er som jeg kan føle den myke kroppen hennes og ømheten i blikket gjennom de halvåpne øynene


Jeg fikk ikke dekket urbehovet mitt; Å bli sett, elsket og omfavnet - uten forbehold - av min mor. Denne viktige sterke kraften som ligger i morsbindingen, forstår vi lite av


Livet mitt har handlet om alle gangene jeg har klart å reise meg igjen. For å fortsette kampen gjennom lagene av fortrengt Smerte


Livet mitt har handlet om å innse, forstå

og å finne meg selv, fremdeles gjør jeg fremskritt  : - )


Det er en livslang læring



–––––



Å føde barn; svangerskap og fødsel, er eksistensielt, en menneskesak, ikke noe som bare angår kvinner. Det handler om om begynnelsen av våre liv


Årsak til alle kriser - krisers hvorfor - ligger i livets begynnelse. Se Beskytt de små under Dikt.


I begynnelsen ligger det som senere blir store utfordringer i våre liv. Når vi vokser opp og ikke vet hvem vi er. Ikke vet hva vi vil. Ikke vet hvorfor vi lever.


Vi vet, eller vil ikke vite, at de fleste av oss har blitt traumatisert i sin barndom.


Traumespesialist dr. Franz Ruppert er psykolog og professor på universitetet for anvendt vitenskap i München. Han har skrevet bøker, flere oversatt til norsk.


I boken Barndomstraumer under «En vellykket prosess», har han skrevet vakkert om begynnelsen av våre liv: «Nå ønsker jeg å invitere deg til lå leve deg inn i den nyfødtes verden fra den lille kroppen kom ut av fødselskanalen til en vellykket tilknytning ved morens bryst. La oss være bevisst på at vi er en baby som er utrustet med alle sanser og utrolige ferdigheter, og som kjenner på og føler alt som skjer i løpet av denne tiden» / ... /


Min egen barndoms erfaring ligger til grunn for barndommen.no. Selvfølgelig. Hvordan skulle jeg ellers kunne vite om traumene som lå ubevisst tilgjengelig i min kropp til jeg var i midten av 40-årene?

Dr. Franz Ruppert, denne unike person, har viet sitt liv til barndom, også han utfra sin egen erfaring. Noe annet er ikke mulig. Han har utviklet en flergenerasjonell psykotraumatologi (IoPT), skriver bøker og reiser rundt i verden og holder seminarer.

Han begynte sin Veien til erkjennelse, som jeg kaller den, i 1994, to år etter meg.


Fortsettelse Barndomstraumer: «I sin følsomhet kjenner moren vår alle våre behov for næring, stell, trygghet og kontakt, og møter dem velvillig og umiddelbart. Vi føler oss fullstendig trygge i kjærligheten vår. Slik som den nye tilknytningen ved fødselen lyktes, forsterkes og fordypes tilknytningen mer og mer i løpet av de neste ukene og månedene. Vi er sikker på at vi hører sammen. Det er en vidunderlig kjærlighet som gir mor styrke til å kunne være tilstede døgnet rundt. Hun er vår sikre havn, forbildet vårt, selve inkarnasjonen av ro og trygghet. Fra begynnelsen av opplever vi at det grunnleggende behovet vi har for ubetinget kjærlighet og omsorg alltid blir møtt. Vi har det godt hos moren vår, i familien - og også i verden».


Tror du, Kjære Leser, at 22. juli hadde skjedd om barnet Anders hadde opplevd kjærlighet? Tror du at barn skjærer seg, slutter å spise, får ADHD, blir deprimerte, tar livet av seg, dreper, blir autister osv. - at friske babyer blir psyke barn - om mor og far og samfunn hadde forstått det lille menneskets utvikling og barnets helt grunnleggende behov for omsorg, tilhørighet og trygghet


Og Kjærlighet


Og tror du vi hadde hatt behov for flere kjønn ...


Bare (fag)mennesker med kunnskap basert på sin egen erfaring, kan forstå barnet, dette lille mennesket (på innsiden). Bare de fag-menneskene kan kalle seg spesialister. For de har den grunnleggende bevisstheten om hvem de selv er i sin kropp og sjel. De har kunnskap om de flergenerasjonelle psykotraumer. De har kunnskap om overgriper - offer problematikk og ikke minst; De har gjennom sin egen psykotraumebiografi fått kunnskap og innsikt om vår menneskelige traumatiserte spaltede psyke.


Skolemedisinen er enn så lenge immun for dette. De vil ikke vite at kropp og den menneskelige psyken er ett og at alt vi opplever som barn, fester seg i kroppens celler. Og på et senere tidspunkt i livet, vil dette gi seg til kjenne ...


Det er derfor ikke overraskende at stadig flere barn og unge blir fysisk og psykisk syke, får flere diagnoser, blir medisinert, blir transpersoner. «Seksualitet er kroppslighet. Hvis noen opplever kroppen sin som fremmed må vi spørre om hvorfor det er slik», «Kjærlighet Lyst & Traume» (F.R.)


Jeg var også blant dem som trodde at jeg visste. Jeg har også vært blant dem som ikke har hatt kontakt med min egen kropp.

Jeg ble tvunget på innsiden av meg selv, ingenting jeg valgte 'frivillig'. Min vei skulle bli å finne barnet jeg ble født til å være, men traumatisert til å bli.


Jeg vet nå at dette er (livs)oppgaven i dette livet. (Å bli en mamma).


Sammenheng og Forebygging er dette årets viktigste ord, og handling som følger ordene forutsetter bevissthet, ansvar og vilje.


Hvorfor ble 4-årige Anders innlagt på Klinikk for psykisk helse? 


I fjor laget Erika Carlmeyer en film om barn som dreper. Filmen er laget utfra den voksnes perspektiv: «Hvordan kan Elin stå i dette som mor og menneske?»


Det var ingen som barnet.


UNESCOs hadde et mål etter siste Verdenskrig. Må det bli en ny verdenskrig før vi forstår at krig starter

 

« ... i menneskenes sinn
og det er i menneskenes sinn
vi må opparbeide et forsvar for fred»



Vi holder øynene krampaktig lukket

Vi vil ikke se Vi vil ikke føle Vi vil ikke høre

om

Sammenheng


Hvorfor?



Jeg elsker små barn
og det er ingen liten ting
når de som akkurat har kommet
til oss fra Gud
elsker oss


- Charles Dickens

Kärleken är det enda

som kan förena levande varelser

så att de blir hela och fullständiga

eftersom den är det enda

som förenar dem med det som finns

djupast i dom själva


- Pierre Teilhard de Chardin



Kjære Leser

Jeg ønsker deg velkommen til

min hjemmeside 


Kjærlighet, det er barnet som kan vekke kjærligheten til liv igjen i barnet vi alle er på innsiden. Men jeg var en knallhard (og redd) mor bak muren som skilte meg fra mine barn.


Jeg har hatt barndommen.no siden slutten av 1990-tallet. Diktene utgjør tyngden i alt jeg skriver. De formidler på en enkel måte følelsesmessig kunnskap om hvorfor. De handler om Utvikling, om Smerte, om Følelser, om Sammenheng. Hjemmesiden blir på ingen måte «perfekt». Du vil sikkert oppdage feil og gjentagelser, men det viktigste er at mitt budskap når fram. Jeg setter stor pris på om du lar andre bli oppmerksomme på og ta del i det jeg mener er det viktigste av all lærdom: Kunnskap og innsikt i oss selv.


Jeg har brukt mange år på å forstå barnet på innsiden, det traumatiserte barnet som var meg. Det har tatt tid og det har kostet på mange plan. Tid for kroppen å få innsikt i psykotraume biografien. Tid for å forstå hvorfor jeg ble et dømmende, trøstespisende menneske. Og en eksplosiv mor. Barnet Anette hadde tidlig blitt traumatisert. Men like lite som det var mine foreldres feil at jeg ble traumatisert, var det min feil at jeg ble en eksplosiv mor. Om dette har jeg skrevet en bok, som måtte bli en dagboksbok, for å tydliggjøre at jeg verken visste eller husket noe som helst. For å tydeliggjøre at alt jeg hadde opplevd lå fortrengt i det ubevisste, i min kropp.


Det er derfor jeg forstår hvordan barnet Anders ble traumatisert, og som voksen ble en morder. Det han opplevde ligger fremdeles ubevisst fortrengt i hans kropp.


I boken med den treffende tittel «Hvem er jeg i et Traumatisert og traumatiserende samfunn?» skriver Franz Ruppert:


«Eksemplet Anders Behring Breivik:

Fra barnlig traumeoffer til massemorder.

Ikke ønsket ikke elsket ikke beskyttet - dette traumetriaset har til fulle rammet Anders Behring Breivik som 22. juli 2011 drepte 69 unge mennesker på Utøya. / ... / Da han ble født 13. februar 1979 i Oslo, hadde moren allerede vurdert å abortere ham. Men det var for sent for lovlig abort da hun oppsøkte legehjelp for å få utføre inngrepet. i tråd med hvordan overgriper-offer-forholdet snus på hodet sa hun: «Barnet sparker meg, nesten bevisst, for å plage meg», til en lege mens hun gikk gravid.

Også etter fødselen mente hun at barnet var ondt. Etter ti måneder avsluttet hun ammingen fordi hun mente at barnets kraftige aggressive suging var nær ved å ødelegge henne. Det at moren til Anders hadde disse holdningene, var ikke rart: Som barn hadde hun ikke opplevd kjærlighet, men kraftig nedvurdering, mishandling og seksuell traumatisering i opprinnelsesfamilien sin».


«Traumatiske hendelser fortsetter å virke i psyken, helt til de blir konkret terapeutisk bearbeidet. Med psykotraumatologi, som grunnlag (vitenskap om traumene), har jeg skritt for skritt utviklet den flergenerasjonelle psykotraumatologien (Ruppert 2001, 2005, 2007, 2010, 2012).

Kjernen i dette konseptet er teorien om det jeg kaller symbiosetraume.


Symbiosetraume oppstår når et lite barn, som er helt avhengig av sin mor for å få sine helt elementære behov dekket, ikke blir ivaretatt. Det mangler kontakt, næring, omsorg, å bli holdt varm, men først og fremst kjærlighet. Dette gjør at barnet føler avmakt og hjelpeløshet, som igjen utløser dødsangst, sinne og sorg, følelser barnet må skyve vekk for å overleve. Den psykiske utviklingen til barnet blir ikke stabil og integrert. Det blir vanskelig for barnet å bygge opp sunne personlige strukturer, og utviklingen av autonomien henger etter.

Barnet tar opp i seg de forskjellige psykiske strukturene hos mor allerede før fødselen. De avspsltede følelsene hos moren forvirrer det ufødte barnet. / ... / Ved svangerskap forsterkes stimuleringen av slike erfaringer og overføres fra generasjon til generasjon».


I boken «Barndomstraumer» har dr. Ruppert skrevet om våre tidligste fødselserfaringer og konsekvensene av disse traumatiske erfaringene.


Med ny kunnskap om hva som finnes innerst i vår sjel, når vi forstår mer om hvordan vi fortsetter« å produsere» barn som blir psykisk syke, er jeg overbevist om at føde - og barseltilbudet til barnet og mor, vil prioriteres og utviklet, (framfor å gi støtte til romfarten ... DA 16.11.22).


Det handler om Å FOREBYGGE!


Innsikt om Sammenheng vil tvinge seg fram gjennom muren til det offentliges rom ...


For det som vil forstå hvorfor kvinner har valgt å føde ved ABC-enheten i Oslo, kan lese i  «Barndomstraumer» hvorfor det har blitt som det har blitt.

«Boken Kvinnekroppen (Ensel, 2002, s. 6) viser utviklingen av maktforholdene i fødselshjelpens historie. På den ene siden står jordmødrene, og på den andre står legene som i løpet av historien har fått mer og mer makt over kvinnekroppen».


Mennesket er en ressurs. Og det er godt å vite at ikke alle 8 milliarder mennesker er i ubalanse med jorden. Vi blir stadig  flere som innser at vi er en del av naturen. Moder Jord vil komme oss til unnsettning, når vi blir mange nok. Hun vil, som en mor, være oss liv-givende.


Det er vakkert og det handler om energi; om yin- og yang-energi. Yin-energien står for Moder jorden, for skjønhet, hvile, ettertanke, introspeksjon, stillhet og mørke. Yang-energien for Fader himmel, aktivitet, effektivitet, framskritt. Yang er hardt. Yin er mykt. Vi utfyller, vi kompleterer hverandre. Vi klarer oss ikke uten hverandre.


Det er vekslingen mellom disse to energiene som balanse oppstår og dermed spiren til nytt liv. Den feminine kraften ikke ligger i å kjempe som mennene – men i å erkjenne oss selv og påminne om x-kromosomet i mannen.


Verdens kvinner er i ferd med å våkne. 

Sammen med mennene løfter vi fram de såkalt myke verdiene, skjønnhet, kraft og sensualitet, med-menneskelighet, med-lidenhet. 


Vi må sette nedleggelsen av fødetilbud i Norge ca 60 steder på 60 år i Sammenheng


med for tidlig barnehagestart

med psykisk syke barn og ungdom

voksne og eldre


med barn og unges psykiske helse

med stadig flere unge uføre


med familiefattigdom

med uverdig eldreomsorg


Vi kan ikke fortsette som før.


«Vår dypeste frykt er ikke

vår utilstrekkelighet.

Vår dypeste frykt er at

vi er kraftfulle uten grenser.

Det er vårt indre lys,

ikke mørket som skremmer oss mest.

Du tenker: Hvem er jeg

som kan si at jeg er genial, praktfull og fantastisk?

Jeg spør deg?

Hvem er du

som ikke våger å være dette?


Du er barn av Gud!

Å gjøre deg selv liten,

gjør ikke verden bedre.

Det finnes ingen klokskap

å gjøre seg selv liten

for at andre skal føle seg usikre

i ditt nærvær.

Du er født til å bekrefte Guds storhet,

slik den lever i våre hjerter.

Og Guds storhet finnes i oss alle.


Når du tillater ditt indre lys å skinne,

gir du andre mennesker rett

til å gjøre det samme.

Når du frigjør deg

fra frykten i ditt hjerte,

vil din tilstedeværelse

automatisk frigjøre andre».


- en bønn av

Marianne Williamson


Nelson Mandela (1918-2013), satt i fengsel i

27 år. Han var Sør-Afrikas første svarte president og i sin innsettingstale i 1994 siterte han denne bønnen av Williamson.

I boken «Hvem er jeg i et Traumatisert og Traumatiserende samfunn, beskriver traumespesialisten dr. Ruppert samfunnets - og verdens situasjon. Jeg vet ikke om det finnes en annen fagperson som kan mer om konsekvenser og sammenheng, enn han.

Alt han skriver og beskriver, alle teoriene, er siden 1994 fundamentert og basert på hans egen erfaringskompetanse.


Det som skjer rundt oss og i oss, kobler dr. Ruppert til oss selv, til vår menneskelige psyke. Grunnprinsippet er at den menneskelige psyken skal gi oss en sann forbindelse til virkeligheten i og utenfor oss selv, og at den aldri helt kan ødelegges av psykotraumer.


«I alle samfunn jeg kjenner, regnes psykiske traumer offisielt som heller sjeldne fenomener, og de forbindes som regel bare med graverende voldserfaringer og naturkatastrofer. Det at mange mennesker traumatiseres psykisk helt i begynnelsen av livet, er ikke innen rekkevidde for den almenne bevisstheten. Jeg ville heller ikke kommet på dette før, hvis ikke den psykoterapeutiske praksisen min og min egen livshistorie hadde overbevist meg».


Det profesjonelle hjelpeapparatet vet lite om pasienters traumatiseringer.


«Når man gjør en grunndigere psykologisk analyse, skrumper alle menneskehetens store problemer inn til barndomsproblemer».


«En psyke som er blitt forstyrret tidlig i barndommen, blir aldri ordentlig voksen. Den iscenesetter på nytt de traumene den har fått, på de ulike arenaene i livet. Traumatiseringen fortsetter når traumatiserte foreldre traumatiserer barna sine, og den støttes av diverse samfunnssystemer. Det regnes som normalt at jeget går tapt som referansepunkt, og orienteringen mot det ytre får dominere».


Mitt liv er mitt ansvar. Ditt liv er ditt ansvar. Det handler om å ta styringen over sitt eget liv. Det handler om ansvar og valg. Uansett hvor håpløst livet enn føles, det er du og jeg som velger. Vi må tenke selv, Ta til deg ordspråket som har vært med meg siden 1900-tallet;


Ingenting er umulig det umulige tar bare

litt lenger tid ..., Med de raske energiene og ny forskning og kunnskap, er trøsten at også menneskelig utvikling, som alt annet, skjer fortere i dag. Du trenger ikke alle årene som jeg gjorde.


Lykke til!



Barnet


Langt inn i min kropp

fant jeg rester


av et barn


etter det en gang

så krenkende barnet


Det er fra henne

ordene mine kommer


ord som langsomt lar seg forme

til dikt


Om jeg ikke hadde forstått

min kropps språk


lært meg å forstå

mine følelser


og


oppfatte mine fornemmelser


lært meg å se

tegnene symbolene

og alle


drømmene


Da hadde jeg heller aldri

kunnet forstå


det barn

forteller gjennom meg


at Smerten jeg hadde

i min kropp


er det traumatiserte

barnets Smerte


på innsiden av oss alle


(2011/2022)


Mitt liv


Lenge lå jeg i mørket

orket ikke å tenne lyset for å skrive

selv om jeg vet at jeg til slutt gjør det


Hoften min dunker


som fra et åpent krater

brer smerten seg


og flyter stille nedover låret

mens den gamle kvalmen

duver i magen


Stille gråter jeg i natten


Jeg sovnet fort i går

med et ønske om

at natten skulle bli hel


Men Smerten ville noe annet


Bak lukkede øyne

kjenner jeg den

som en påminnelse

om livet


Det som er

og det som

en gang var


mitt liv


Livet til det lille barnet

og hennes naive tillit

til at menneskene rundt

bare ville henne


det gode


At hennes rett

til å bli elsket

for den hun var


ble det motsatte


Hvordan kunne

barnet forstå


at det som skjedde

aldri

skulle ha skjedd


Hvordan kunne

barnet vite

at alt hun opplevde


la seg ned

i den dype glemselen

og ødela for livet


Ødela hennes liv


Senere

når hun vokste seg

stor

utenpå


og selv fikk barn


var hun fortsatt

et lite krenket barn

med alt hun hadde opplevd

inni seg


Hvordan kunne hun være en mamma?


(2011/2022)

I forordet til «Hvem er jeg i et Traumatisert og Traumatiserende samfunn?» skriver dr. Franz Ruppert:


«Jeg begynte å sove dårlig. Jeg merket hvordan stadig flere av tankene mine kretset om disse samfunnsspørsmålene og den globale situasjonen. Stressnivået mitt økte. Jeg spurte meg selv om hva jeg kunne gjøre. Og jeg ble overbevist om at det hastet med å dele kunnskapen fra mange års terapeutisk arbeid med menneskeheten. Jeg måtte handle før det var for sent. For at menneskene endelig skulle våkne og slutte å traumatisere hverandre uten grunn. For at de ikke skulle fortsette med å presse hverandre inn i overgriper-offer-dynamikken. For at de ikke skulle utløse en atomkatastrofe og kaste hverandre i avgrunnen».

 

I 1989 reiste jeg fra mine tre små barn for å begynne på videreutdanningen i psykiatrisk sykepleie. Den gangen handlet det bare om meg og mine behov, og pappa var jo hjemme på heltid. Mine egne «traumeoverlevelses-interesser» gikk på bekostning av mine barns behov og ønsker. På pensumlisten stod en bok av den sveitsiske psykoanalytikeren Alice Miller. Jeg skummet noen sider og lukket boken. Jeg skjønte ingenting. Det gikk mange år før jeg åpnet den igjen, og enda flere år å forstå hva hun skrev om. Jeg forstår nå konsekvensene av det jeg ubevisst hadde opplevd, hvilke følger det fikk for mitt liv og for mine barns liv.



Jeg hadde bare

blitt voksen


utenpå


Alt jeg hadde opplevd

lå fortrengt


innkapslet i barnet


på innsiden av

meg selv



Jeg utdannet meg også til gestaltterapeut, tok pedagogisk seminar og ble sykepleiefaglig veileder. Alt gjorde jeg i tillegg til jobb, mens mine barn var små (Et ubevisst liv).


Før jeg ble kjent med den tyske traumespesialisten prof. dr. Franz Ruppert,

hans arbeid, metode (IoPT) og bøker, var bøkene til den sveitsiske psykoanalytikeren Alice Miller, (1923-2010), de jeg studerte mest.


«Når et rasende menneske plutselig slår, er det som regel uttrykk for dyp fortvivelse, men slåingens ideologi og troen på at det er uskadelig, har som funksjon å dekke over gjerningens følger og gjøre dem ukjennelige; barnets avstumpning mot smerter fører nemlig til at det resten av livet blir stengt ute fra veien mot sannhet. Bare opplevde følelser ville være sterkere enn stengslene, men nettopp slike følelser er ikke tillatt ...», I begynnelsen var oppdragelsen.


«Traumatiserende erfaringer forsvinner ikke fra den levende organismen vår av seg selv.

Tiden i mors liv, fødselen og de to til tre første leveårene har vi bare lagret rudimentært eller fullstendig ubevisst. Minnene fra denne tiden finnes likevel i den implisitte hukommelsen vår. De kan styre hele livet vårt uten at vi vet om det, særlig hvis vi har gjort traumatiserende erfaringer allerede i denne tidlige fasen av livet (Ruppert 2017, Wilks 2017). Derfor er det viktig at vi henter nettopp denne tidlige fasen av livet ut av underbevisstheten og inn i bevisstheten», «Hvem er jeg i et Traumatisert og Traumatiserende samfunn», dr. Franz Ruppert.


Det forskes i Norge, men de menneskelige lidelsene og samfunnsøkonomiske kostnadene bare øker, fra 60 -70 milliarder i 2014 til 300 milliarder i 2021, (Mental Helse).


Så hvem er forskerne, når symptomer på psykotraumer, på indre utrygghet og manglende identitet, bare forvandles til "sykdommer", diagnoser og medisinering? Det er nok ikke bare journalister som lider av «kognitiv lukking og tunnelsyn», politisk redaktør i Dagens Næringsliv 22.10.2022.


Fra boken «Symbiose og autonomi» skriver dr. Ruppert: «Forskning viser at forstyrrelser i de tidlige stadiene av tilknytningen mellom foreldre og barn, er årsak til mange vidtrekkende psykiske avvik hos mennesker (Brisch 1999, Brisch and Hellbrügge 2006, Strauss 2008). Forstyrrelser i tilknytningen vokser til å bli psykiske forstyrrelser fordi mennesker er eksistensielt avhengige av gode relasjoner til andre mennesker. Negative erfaringer med tilknytninger og den frykten og stresset som følger med, trenger dypt ned, kanskje så langt ned som til mekanismen som påvirker genstrukturene (stikkord epigenetikk) og opprettholdes fra generasjon til generasjon (Fries 2008). Faktum er at stressede foreldre produserer stressede barn».


«I traumatiserte samfunn deles konseptet psykisk sykdom eller psykiske forstyrrelser ut som en årsaksforklaring». Jeg hadde aldri blitt frisk om jeg ikke hadde våget å følge intuisjonen min, aldri blitt frisk om jeg ikke hadde fått mot og kraft til å stole på meg selv. Dessverre handler behandling i dag mer om «i størst mulig grad å klare å mestre livet sitt og være i aktivitet», (Aftenposten 6. april 2022), enn å bli frisk.


Utenfor Norge er flergenerasjonell psykotraumatologi et felt i rask vekst!


Tragedien 22. juli kunne ha vært et godt utgangspunkt for en dypere forskning, men vi valgte å lukke øynene og døren til rettssalen. Vi ville ikke vite. Og fremdeles vil ikke forskerne vite hvordan et barn på «beste vestkant» i Norge utviklet seg til en morder. Det kan synes som om kunnskap om årsak til denne tragedien ikke er interessant å forske på.


Kan det skyldes at de fleste som kaller seg spesialister/hjelpere er uten innsikt i sin egen biografi? At kompetanse kun handler om boklig lærdom og ikke bygger på egen erfaring?


Om flergenerasjonelle psykotraumer i «Kjærlighet Lyst & Traume»:


«Psykisk sykdom?

Her vil jeg rette en innstendig appell til kollegene mine i psykiatrien. Etter det jeg har erfart, er psykotraumer og særlig dem som inkluderer seksuell traumatisering, hovedårsaken til symptomene som diagnostiseres som «alvorlige psykiske sykdommer» i psykiatrien. Dette er grunnen til at slike traumeofre og traumeovergripere av og til også havner på lukkede avdelinger på psykiatriske klinikker og tvangsbehandles».


«Ingen kan reparere en traumatisert barndom i etterkant. Vi kan bare godta den slik den var. Ved å gå tilbake til barndommen kan vi bruke medfølelsen vår til å hente fram barnedelene som vi spaltet da vi ble traumatisert. Da blir vi i stand til å integrere dem i vår egen identitet og gjøre den mer helhetlig. I dette arbeidet trenger vi et jeg som er like gammel som oss selv og som ikke bryter sammen med traumefølelsene som dukker opp», «Hvem er jeg i et Traumatisert og Traumatiserende samfunn?» 

 

«Der imellem strandens stene

blev min barnesjel alene».

Henrik Ibsen

Projeksjoner


Våre foreldres

projeksjoner


- deres skjulte traumehistorie -


ble vår

barndom



(2012/2022)

Etter tre tiår forstår jeg hva Alice Miller og Franz Ruppert (med fl.) mener, og som Ruppert så presist beskriver i boken «Hvem er jeg i et Traumatisert og Traumatiserende samfunn?»:


«Bare mennesker som har en sunn psyke, som føler seg hjemme i kroppen sin, som tar seg selv på alvor og som er tilstede i seg selv og i de sunne behovene sine, kan skape et samfunn som løser interessekonflikter i gjensidig forståelse og med sikte på vinn-vinn-situasjoner. Kort fortalt: Vi trenger ikke en kamp-revolusjon, men en bevissthets-revolusjon».


En bevissthets-revolusjon! Ja, det må det bli, for bare psykisk sunne mennesker er bevisste mennesker. Bare psykisk sunne mennesker kan skape sunne samfunn.


Vi har en vei å gå og den veien må vi begynne å gå. Nå! Sammen! For kollektivt har vi makt. Kollektivt kan vi begynne å forskyve den menneskelige bevisstheten. Kollektivt kan vi forbedre tilværelsen for våre medmennesker. Om viljen finnes ...


La oss ønske hverandre

LYKKE TIL!


Og helt til slutt:

Hva kjennetegner

et barn?


Øynene


det sanne

 enkle ekte


det levende naive

fantasi og følelser
konsentrasjon


entusiasme

tillit


den uforstilte gleden
og
evne til undring


spontanitet lojalitet

medfølelse


og


kjærlighet



Hva kjennetegner

en voksen?


Illusjoner


løgner

ubevisste følelser


det kompliserte
intellekt kontroll makt

latterliggjøring
hovmod forakt


splittelse

hastverk fravær

projeksjoner



Hva skjer?


(2011)